KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA w UP – trening budowania relacji, sztuki asertywności i inteligencji emocjonalnej


Korzyści, czyli co zyskasz biorąc udział w warsztacie

 • poznasz narzędzie budowania swojego profesjonalnego wizerunku zawodowego poprzez zachowanie, wygląd zewnętrzny i komunikacje za pomocą słów
 • będziesz miał okazję zbadać poziom swojej inteligencji emocjonalnej (mocne strony + obszary do rozwoju)
 • poznasz techniki wywierania wpływu i budowania dobrych relacji z innymi za pomocą komunikatów niewerbalnych
 • nauczysz się technik prowadzenia efektywnych rozmów
 • dowiesz się, jak osiągać wspólne zrozumienie w komunikacji

PROGRAM SZKOLENIA

1. PROCES KOMUNIKACJI

 • anatomia komunikatu – jak powstają komunikaty
 • jak komunikacja wpływa na nasze relacje osobiste i zawodowe – nie ma dobrych relacji bez komunikacji
 • mechanizmy efektywnego komunikowania się
 • jak ludzie zwykle rozumieją przekazywane informacje – „lejek komunikacyjny”
 • przezwyciężanie barier komunikacyjnych blokujących skuteczne komunikowanie się

2. UMIEJĘTNOŚĆ POSTĘPOWANIA Z LUDŹMI

 • czym wpływamy na innych – zachowanie, autoprezentacja, sztuka wypowiadania się
 • reguły wywierania wpływu i budowania relacji
 • „słuchajmy głośniej” – jeśli nie słuchasz, nie słyszysz; jeśli nie słyszysz nie dowiesz się i nie zrozumiesz – jak zostać doskonałym mówcą
 • „widzę coś, czego ty nie widzisz” – czym się różnimy i jak pozbyć się „etykietowania”

3. SYGNAŁY NIEWERBALNE – JAK WPŁYWAĆ NA INNYCH NIE UŻYWAJĄC SŁÓW

 • ważny jest Twój wygląd
 • ważne jest Twoje zachowanie
 • ważny jest Twój głos
 • ważna jest Twoja postawa
 • ważne są Twoje reakcje
 • jak świadomie kontrolować sygnały, które przekazujesz innym

4. SŁOWA, KTÓRE MAJĄ ZNACZENIE

 • jak powstają komunikaty: osądy, opinie, fakty
 • odbiór komunikatu – wypowiedzi – jak ludzie rozumieją przekazywane informacje
 • jak dobierać właściwe słowa, aby osiągnąć wspólne zrozumienie – intencja nadawcy = intencja odbiorcy
 • sztuka dowiadywania się – trening zadawania mądrych pytań
 • udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej – ze wskazaniem na motywującą negatywną informację zwrotną
 • netykieta – czyli podstawowe zasady komunikacji pisemnej, w momencie kiedy pismo gra rolę Twojego ambasadora gdy Cię (fizycznie) nie ma

5. ROLA ASERTYWNEJ KOMUNIKACJI W KONTAKTACH INTERPERSONALNYCH

 • czym jest asertywność
 • asertywne wyrażanie oczekiwań – komunikat JA
 • pojęcie transakcji i stanów „ego” – jako źródła nieporozumień i odkrywanie metod radzenia sobie z nimi
 • autoanaliza własnego stanu „ego”
 • strategie asertywnej komunikacji z innymi

6. ZARZĄDZANIE EMOCJAMI (SWOIMI I INNYCH)

 • EQ – czym jest inteligencja emocjonalna
 • przewaga EQ na IQ – dlaczego warto rozwijać swoją inteligencję emocjonalną
 • kwestionariusz indywidualnego poziomu inteligencji emocjonalnej – badanie
 • empatia i samokontrola – najważniejsze składowe inteligencji emocjonalnej
 • NVC – komunikacja bez przemocy wg Marshala Rosenberga – jak nie ranić uczuć innych
  • informacja zwrotna – udzielanie, przyjmowanie

7. ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA – WNIOSKI – na poziomie indywidualnym i grupowym


szkolenia wewnętrzne dla urzędów pracy Powyższy temat możemy zrealizować jako szkolenie wewnętrzne.

Zapraszamy do kontaktu.


 Oferujemy go również w formie wyjazdowej.


Komentarze są wyłączone.